Felhasználási feltételek

A dudas-diszites.hu/webaruhaz honlap (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a Dudás Lakásszépítés (DLSZ) (3357. Nagyút, Kompolti út 10., Cégjegyzékszám: 52236668, Adószám: 68777009-2-30, telefonszám: 06-36/950-702, 06-30/247-08-13, email cím: info@dudas-diszites.hu)

Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja. A Dudás lakásszépítés (DLSZ) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Az DLSZ-től történő elektronikus vásárlás esetére kizárólag az alábbi általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF), a rendelés időpontjában a honlapon található változata érvényes.

A jelen ÁSZF érvényes: 2023. augusztus 11-től visszavonásig.

A Webáruházon található információk vagy bármely adatok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak, részletes információkat közvetlenül a DLSZ-től jogosult a felhasználó kérni.

A DLSZ nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Webáruházra történő belépésből vagy a Webáruház használatából, vagy a Webáruházon keresztül igénybevett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt.


1.) Regisztráció:

1.1.) A regisztrációval, vagy regisztráció nélkül elérhető ingyenes digitális termékek letöltésével, illetve vásárlás során (mindhárom esetben) a Felhasználó, ha a honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor automatikusan elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a honlap látogatója / felhasználója között.

1.2.) A felhasználó a regisztráció/feliratkozás alkalmával a következő információkat adja meg: email cím, vezetéknév és keresztnév. 

1.3.) A szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó azonosítására, valamint a számla kiállítása céljából kezeli a szolgáltató. Az adatok pontosítását a felhasználó e-mailen, telefonon, illetve adatmódosító űrlapon keresztül kérheti a szolgáltatótól.

1.4.) A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szolgáltatótól.

1.5.) A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

1.6.) Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.


2.) Az adásvételi szerződés létrejötte (vásárlás, megrendelés):

2.1.) Ha a felhasználó megrendelést küld a honlapon található bármelyik űrlapon keresztül, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között.

2.2.) A felhasználó elfogadja, hogy a honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

2.3.) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

2.4.) A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található "Megrendelés", "Megrendelés véglegesítése", "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

2.5.) A megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak lehetősége van adatait ellenőrizni és javítani. Amennyiben a Felhasználó hibás adatokkal küldte el megrendelését, ezt a szolgáltató elérhetőségein e-mailben vagy telefonon jelezheti.

2.6.) A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 8 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt termék, szolgáltatás árát.


3.)Fizetési mód

A megrendelt termékek árának kifizetésére Önnek háromféle módot ajánlunk:

1. Fizetés az áru átvételekor (utánvét: készpénz, vagy bankkártya),

2. Fizetés megrendeléskor (banki átutalás)


1. Ha Ön a fizetés az áru átvételekor módot választja, a termékek árát (és a házhoz szállítás költségét is beleszámolva) a termékcsomagot kiszállító futárnak fizetheti meg készpénzben, vagy bankkártyával.

2. Ha Ön a "fizetés megrendeléskor" fizetési módot választja, a megrendelt termékek árát a megrendelési folyamat részeként, még a kézbesítést megelőzően fizeti meg, banki átutalással, a számla kiállítása után.


4.) Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):

4.1.) A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el.

4.2.) A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a rendszer folyamatában a viszaigazoló e-mailt, az utalási adatokkal.

4.3.) Az összeg kiegyenlítése után megkapja a terméket, házhoz szállítással (kizárólag Heves és Borsod Vármegyékben.)

4.4.) Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

4.5.) Heves és Borsod Vármegyéken kívüli megrendelés esetében a megrendelt áru átvétele külön, írásbeli egyeztetést igényel.


5.)Kézbesítés, áruátvétel

A megrendelt termékek átvételére a következő lehetőségek közül választhat:

1.) Kiszállítás irodánkból, házhoz szállítással


6.) Házhoz szállítás:

A megrendelt termékeket mi magunk szállítjuk ki Önnek.

  1. Házhoz szállítás csak 10 000 Ft feletti megrendelés esetén, kizárólag Heves és Borsod Vármegyékben lehetséges.
  2. A megrendelés során kizárólag Heves és Borsod Vármegyei címet jelöljön meg, ahol a termékeket át szeretné venni, mert a többi megyébe nem áll módunkban küldeményt kézbesíteni. Az így megadott cím csak a kézbesítés helyére vonatkozik, a termékekről kiállított számlára változatlanul az a cím kerül, amelyet Ön korábban Társaságunkhoz bejelentett.

Ugyanitt meg kell adnia egy telefonszámot, amelyre tájékoztató sms érkezik a kézbesítés reggelén a szállítás várható időintervallumát illetően tőlünk.


7.) Kézbesítés és fizetés módjai:

7.1.) Házhoz szállítás csak 10 000 Ft feletti megrendelés esetén, kizárólag Heves és Borsod Várrmegyékben lehetséges. Ennek költsége: 1 990 Ft + Áfa 

7.2.) Ha a megrendelés folyamatában banki átutalással előre kifizette a megrendelt termékeket, az áru helyszíni átvétele mindössze néhány percet vesz igénybe.


8..) Reklamáció:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 2014. június 13-tól hatályos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, amely részletesen szabályozza az internetes kereskedelmet. A rendelet a fogyasztók számára biztosított indokolás nélküli elállás határidejét 14 naptári napban határozza meg.


9.) Panasz ügyintézés:

9.1.) A Felhasználó jogosult bármely kérdésével vagy panaszával megkeresni a DLSZ-t az alábbi elektronikus elérhetőségen: infoo@dudas-diszites.hu, vagy az alábbi postai címen :3357. Nagyút, Kompolti út 10.

9.2.) A DLSZ bármely panaszt komolyan vesz és lehetőségei szerint haladéktalanul kivizsgál, de legkésőbb 30 napon belül megválaszol, amennyiben megalapozott, úgy orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a DLSZ azt kivizsgálja. A panasz elutasítása esetén a DLSZ az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

9.3.) Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a DLSZ és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, úgy a felhasználó számára fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

https://www.nfh.hu/

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Heves Megyei Békéltető Testület székhelye:

3300. Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Telefon: 06 (36) 416 660


10.) Adatvédelem:

10.1.) A honlap Üzemeltetője tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik információ/ adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, feliratkozás időpontja, cégnév, számlázási és postai cím – mindig az adat jogosultja általi megadás útján).

10.2.) A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

10.3.) Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Dudás Lakásszépítés.: info@dudas-diszites.hu vagy a DLSZ adatfelelőse e-mail elérhetőségén: Dudás Anna: dudasanna@dudas-diszites.hu elektronikus címén keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére a Szolgáltató törli az adatbázisból.


11.) Cookiek használata:

A honlapon a szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k (ún. sütik) engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.


12.) Adatkezelési tájékoztató:

12.1.) A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, weboldal, település, feliratkozás időpontja, cégnév, számlázási és postai cím mindig az adat jogosultja általi megadás útján.).

12.2.) A honlap Üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje, az adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja át.

12.3.) A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag az ügyfél által igényelt termék, szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatás céljára, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), illetve postai úton használja fel.

12.4.) A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) addig kezeli, amíg a Felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az azonosító adatok törlését. A törlési igényt e-mailben a info@dudas-diszites.hu címre kell eljuttatni. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.

12.5.) Az adatkezelés időtartama a Felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a Felhasználó a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel nem él.

12.6.) A Felhasználó a honlapon való böngészésével, ill. regisztrációjával, megrendelésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.


13. Referencia, vélemények:

13.1.) A referencia, vélemény megadása önkéntes a Dudás Lakásszépítés részére a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A referenciát adó személy hozzájárul, hogy személyes véleménye (teljes nevével, vállalkozása nevével és honlapjával együtt) feltüntetésre kerüljön a Dudás Lakásszépítés érdekeltségi köreibe tartozó oldalakon, hírlevelekben, kampányokban, termékeken, és nyomtatott marketing anyagokon.

13.2.) A referenciát a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult használni. A referencia vélemény visszavonása esetén a Szolgáltató a már felhasznált referenciát anonimizálja, a személyes adatok eltávolításával, a monogram feltüntetésével.