Őrzők Blogja

A Dudás Lakásszépítés alapítói elkötelezettek a hagyományok tisztelete iránt. Ebben a blogban az alapítók közül Anna gyűjti össze a fellelhető információkat a hagyományos-kézműves építészet, bútorzat, lakásdekorációs termékek, főként textíliák motívumvilága kapcsán. 

A gyűjtések jelenleg többségében nyomtatott irodalom formájában jelennek meg, és szinte csak antikváriumokban fellelhetők. Így a mi gyűjtésünk nem más, mint az antikváriumokban, hagyatékokban és régiségvásárokon még fellelhető kézimunkakönyvek digitalizálása, gyűjtemény formában - lehetőség szerint minden tájegység vonatkozásában.

Hisszük, hogy ha elérhetővé tesszük, és az internet segítségével közelebb hozzuk az emberekhez a hagyományokat, és azok eredetét, talán az érdeklődést is sikerül felkelteni a hagyományos motívumok felé. ... 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk az Őrzők Blogján! 


Az 1920-as években a MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége) keretében néhány lelkes asszony és kézimunkatanár foglalkozott a magyar népi hímzés hagyományainak megismertetésével, és a kor ízlésének megfelelő kézimunkák és népi hímzések tanításával. ... Ettől az időszaktól kezdve indul meg a hódmezővásárhelyi hímzés tudatos újraalkotása. Eleinte...

Dél-Alföldön, Szeged vidékén, Hódmezővásárhelyen és Kunságon, Karcagon, Kunmadaras, Mezőtúr vidékén az 1900-as években kezdődött meg a "szőrös párnavégek" iránti érdeklődés. ... 1904-ben, Kiss Lajos Emlékezéseiben olvassuk:

A Gödöllői Járás falvaiban - Szada, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör, Zsámbok - fehér és színes hímzéssel, horgolt szegélycsipkével díszítették elsősorban az öltözéküket, továbbá az ágyneműt (párnavégek), és a háztartásban használatos egyéb textilneműket (zsebkendő, stb.).

Ez a csoportosítás, bár mesterséges rendszerezése a megközelítőleg egyidőben élő hímzésféleségeknek, de a minta és szerkezet alakulására, a szerkesztési elvek, a díszítő igény és ízlés változására tanulságos példákkal szolgál. Nyomon követhetjük így a mértanias mintaszerkezet bonyolultabbá válását, az egyszerű, áttekinthető mintaváz tagolódását....

A közismert matyó szabadrajzú hímzőkultúrát megelőzően és azzal egyidőben a dél-borsodi Bükkalján más jellegű, de szintén magas színvonalú, többféle technikával megvalósított hímzéstípus élt egymás mellett. Egyidőben ez a sokféleség nem meglepő a jelesebb hímzővidékeken, így Kalotaszegen és a Sárközben is mindíg több technika, és több hímzőstílus...

A szabadrajzú, döntően laposöltéssel készült hímzés a matyóknál a múlt század első felétől terjedt el. A hímzéssel díszített textíliák legnagyobbrészt lepedővégek voltak, kezdetben kendervászon, később pedig - a lepedőfiókok - gyári angin, illetve gyolcs alapanyagra készültek.

Buzsák díszítőművészete a hímzés mellett a fafaragásban is megmutatkozik. Három hímzésfajtát alkalmaznak: a vézást, a boszorkányost, és a rátétes (vagy bécsis) hímzést. Fafaragásnál pedig karcolást, spanyolozást, illetve domborűves faragást készítenek.

A kalocsai népi díszítő művészet jellegzetes ágai: a fazekasság, a fafaragás, a bútorfestés, a pingálás (falfestés), a hímzés és a viselet.

A fennmaradt ingmintákból, valamint az 1870-es évekből megmaradt pacalos párnahéj díszből következtethetők ki a népi motívumok használatának szabályai. Tautner Ilona újraalkotott mintáihoz újabb öltéstechnikákat is kidolgozott. Ilyenek a "csatoslik" és a "rozmaringszár". Tautner Ilona tudta, hogy hol alkalmazhatja úgy ezeket a technikákat, hogy a...

A vidékeket jellemző díszítőelemek a motívumok, melyek tájegységenként igen változatosak. A magyar nép alkalmazza épületein, ruházatán, használati, és dísztárgyain. Rajzolja, szövi, hímzi, faragja, festi és mintázza, más és más szokások szerint, melyek a nép ösztönéből, a díszítés iránt kifejlett, veleszületett érzékéből erednek.